x

Strona główna

>

Dla Pacjentów

Porozmawiaj z innymi i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania dotyczące chorób hematoonkologicznych.

Każdy z nas wie, jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa środowisko osób, które zmagają się z podobnymi problemami. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji, które działają w celu pomocy osobom chorym na choroby krwi i ich rodzinom. Wsparcie emocjonalne oraz informacyjne od członków i podopiecznych fundacji czy stowarzyszeń może okazać się dla Ciebie bardzo wartościowe.

Poniżej lista organizacji, które przychodzą z pomocą pacjentom oraz ich bliskim:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Ogólnokrajowe
Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Przewlekłą
Białaczkę Szpikową
(Tarnobrzeg)
Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na nowotwory krwi
w Zamościu
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg (Kraków)
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
Stowarzyszenie Hematoonkologiczni
Fundacja DMKS (Warszawa)